Diversen

Schipper HSD heeft afgelopen jaren diverse andere activiteiten uitgevoerd.

• Ondersteunen Cliëntenraad, De Tussenvoorziening (2013 - )

• Lesgeven in en coachen van ervaringsdeskundigheid, Markieza (2017 - )

• Begeleider ervaringsdeskundigen Volksbond, TEAM ED (2016)

• PGB per gemeente, Per Saldo (2015)

• Weer naar huis... en dan?, Centrale Cliëntenraad Altrecht (2011/2012)

• Handboek Eerste Hulp Bij Onafhankelijkheid voor Regionale Cliënten Organisaties, Voice Nederland, (2009)

• Manifest straatadvocaat, Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Verslavingszorg & Zwerfjongeren (2007)

• Straatadvocaat, Basisberaad Rijnmond (2001)

• 'De straatgids Rotterdam' Als je dak- en thuisloos bent, Basisberaad Rijnmond (2000)