Weer naar huis… en dan?

Voor: Centrale Cliëntenraad Altrecht (CCRA)

Wanneer: april 2011 – maart 2012

Naar aanleiding van signalen van cliënten en medewerkers van diverse divisies start de CCRA het project: Weer naar huis… en dan?

• Het is een veel voorkomend probleem dat cliënten geen woonruimte hebben na opname/ontslag.

• Huisvesting zoeken is geen taak van de GGz, maar van de cliënt zelf (visie Altrecht).

Er lijken grofweg twee routes:

1. De cliënt woonde in een gezinssituatie en is thuis niet meer welkom.

2. De cliënt is zijn woonruimte kwijt geraakt. Dit kan bijvoorbeeld door huisuitzetting in verband met overlast of huurbetalingsachterstand.

Een werkgroep vanuit de CCRA heeft de oplossingen geïnventariseerd. Welke oplossingen zoeken cliënten al dan niet met hulp van maatschappelijk werkers bij Altrecht? Welke mogelijkheden bieden gemeenten? De werkgroep is ondersteund door Schipper HSD.

Schipper HSD heeft een overzicht van mogelijke plaatsen van opvang samengesteld, waar cliënten naar toe kunnen als ze bij Altrecht weggaan en geen eigen woning (meer) hebben. De bevindingen zijn gepubliceerd in een heldere, overzichtelijke en toegankelijke brochure: Weer naar huis.. en dan?

De brochure bevat informatie over:

• het behouden van een woning;

• het verkrijgen van een woning;

• mogelijkheden voor als je ‘even’ geen woning hebt: slaapplek, crisisopvang, tijdelijke woning, jong volwassenen en 55+;

• woon-werk mogelijkheden;

• tips.

Cliënten krijgen deze brochure bij opname.

Weer naar huis ...