Handboek Eerste Hulp Bij Onafhankelijkheid voor RCO's

Voor: Voice Nederland

Wanneer: 2009

Wat: redactie & productbegeleiding

Het handboek is een weerslag van het project Eerst Hulp Bij Onafhankelijkheid. Het handboek is er voor bestaande Regionale Cliënten Organisaties, maar ook voor nieuwe initiatieven. Het biedt een leidraad bij organisatieontwikkeling. De informatie in het handboek is praktisch, met veel praktijkvoorbeelden, tips, citaten en werkopdrachten uit de trainingen.

In het handboek komen inhoudelijke en organisatorische thema’s aan de orde, zoals:

• Hoe voert een RCO een goed PR-beleid (krant, website, nieuwsbrief, folders)?

• Hoe maakt een RCO een goede projectaanvraag, begroting, (tussentijdse) verantwoording, eindafrekening?

• Welke eisen stelt een doelmatig intern financieel beheer aan de werkwijze van een RCO?

• Hoe ziet een goed bestuur van een RCO eruit en welke eisen worden gesteld aan bestuursleden?

• Hoe bereik je moeilijk bereikbare groepen, zoals dak- en thuislozen en allochtonen?

• Hoe leer je potentiële opdrachtgevers/afnemers beter kennen (zoals gemeentes, provincie, zorgaanbieders, zorgverzekeraars)?

• Wat willen ze van je en wat heb je ze te bieden?

Kortom een handboek wat zeker bij geen enkele RCO mag ontbreken. Waarmee RCO’s proactief en ondernemender klanten en markten voor zich winnen. En daarmee als maatschappelijk ondernemer een trotse en volwaardige partij zijn in de regio bij de vormgeving en uitvoering van de belangenbehartiging voor kwetsbare burgers.

EHBO handboek