Manifest straatadvocaat

Voor: Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Verslavingzorg & Zwerfjongeren. Deel van het programma Lokale Versterking, Landelijk Platform GGz.

Wanneer: mei - juni 2009

Het plan voor een manifest is ontstaan naar aanleiding van de conferentie ‘Raad en Daad op Straat’ in mei 2009. Het pleidooi voor een straatadvocaat in elke centrumgemeente kreeg veel steun, o.a. van de VNG, het ministerie van VWS, de Federatie Opvang en de Nationale Ombudsman. Tijdens deze conferentie komt naar voren dat er een grote behoefte bestaat aan informatie over straatadvocatuur. Reden genoeg om de kennis die er is over straatadvocaten te verzamelen, te bundelen en toegankelijk te maken, om ook zo bij te dragen aan de wens ‘een straatadvocaat in elke centrumgemeenten’.

Met dit verzoek heeft de klankbordgroep zich tot Schipper HSD gewend. De Klankbordgroep wil een manifest wat een antwoord geeft op de vragen als: Waarom en hoe kunnen straatadvocaten, vanuit het perspectief van de cliënt, een noodzakelijke bijdrage leveren aan het realiseren van plannen tegen dakloosheid van overheid en gemeenten?

Om tot het manifest te komen heeft Schipper HSD diverse relevante schriftelijke bronnen geraadpleegd en diverse telefonische interviews gehouden met huidige straatadvocaten, om zo een realistisch antwoord te kunnen krijgen op de wensen van de klankbordgroep.

In het manifest wordt aandacht besteed aan vragen als: Wat is het eigene van een straatadvocaat? Hoe werkt een straatadvocaat? Waarom cliëntenondersteuning en cliëntparticipatie buiten instellingen juist voor daklozen? Hoe is een straatadvocaat te financieren? Hoe pak je het aan? En het manifest biedt enige beleidsmatige aanknopingspunten bij ‘het Stedelijk Kompas’ en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’.