Begeleider ervaringsdeskundigen Volksbond

Voor: TEAM ED

Wanneer: januari – juli 2016

Wat: (praktijk)begeleider incompany-traject ervaringsdeskundigen de Volksbond Amsterdam

De Volksbond heeft een participatiemodel waarbij cliënten op allerlei niveaus worden betrokken bij (de uitvoering van) het beleid. De Volksbond wil cliënten de mogelijkheid bieden door te groeien naar een functie als ervaringsdeskundige binnen de Volksbond. Zij hebben hiervoor zes ervaringsdeskundigen geselecteerd. TEAM ED heeft de Volksbond hiertoe een incompany traject voor cliënten aangeboden. Dit traject is gericht op de structurele inzet van ervaringsdeskundigen. Tijdens het traject krijgen de ervaringsdeskundigen scholing, stage en begeleiding. Daarnaast is er een aanbod voor medewerkers ontwikkeld. Voor een goede inbedding van de ervaringsdeskundigen is het belangrijk medewerkers mee te nemen in de ontwikkeling. Door hen mee te laten denken over mogelijke taken voor de ervaringsdeskundigen binnen de Volksbond is de kans op succes groter.

Schipper HSD heeft dit traject begeleid. De begeleiding bestaat uit:

• Individuele gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling en ervaringen op de stageplek.

• Intervisie-bijeenkomsten waarin onderling ervaringen uitgewisseld zijn.

• Scholing voor verdere ontwikkeling van de inzet van hun ervaringen (o.a. trots en contact leggen).

• Stagegesprekken op de stagelocaties.

• De verzorging van een workshop aan de medewerkers van de Volksbond.

• Het oppakken van diverse signalen van kandidaten en medewerkers.

Volksbond