Ondersteunen Cliëntenraad

Voor: Cliëntenraad, De Tussenvoorziening

Wanneer: oktober 2013 –

Wat: Ondersteunen Cliëntenraad

De komende tijd zal de cliëntenraad moet worden uitgebreid en versterkt. Een aantal leden zal vertrekken en een aantal nieuwe leden zullen worden geworven. De overlegstructuur en contacten met de achterban moeten worden verstevigd. Zeker nu de Tussenvoorziening haar diensten uitbreid naar andere gemeenten, en zij nadrukkelijker verschillende ‘doelgroepen’ opvangt (o.a. gezinnen, ex-gedetineerden, mensen met een licht verstandelijke beperking).

De belangrijkste doelen zijn: het ondersteunen en coachen van de individuele leden van de cliëntenraad (inhoudelijk en persoonlijk); en de cliëntenraad in haar algemeenheid (samenwerken, prioriteren, beleidsontwikkeling etc.).

Schipper HSD ontvangt opdrachten van de cliëntenraad.