PGB per gemeente

Voor: Per Saldo

Wanneer: december 2014 – voorjaar 2015

Wat: PGB regels per gemeenten verzamelen en inzichtelijk maken

Per Saldo wil in verband met de uitvoering van de nieuwe WMO en de Jeugdwet antwoord kunnen geven op vragen van haar leden/budgethouders over: Wat zijn de regels in mijn gemeente?

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe WMO en de Jeugdwet. In de nieuwe WMO is de basis gelegd voor een gelijkwaardige keuze tussen het pgb en zorg in natura en zijn de eisen voor een pgb vastgelegd. Gemeenten hebben ten aanzien van het pgb over verschillende onderwerpen beleidsvrijheid gekregen. Er zijn lokaal keuzes gemaakt. Het beleid voor Jeugdwet en WMO is vastgelegd in een gemeentelijke verordeningen. Daarnaast leggen gemeenten zaken vast in nadere beleidsregels en/of vaststellingsbesluiten.

Er zijn per 1 januari 2015 393 gemeenten.

Schipper HSD heeft van (bijna) alle gemeenten de documenten verzameld en geordend.

Voor de medewerkers van Per Saldo heeft Schipper HSD een gebruiksaanwijzing format WMO en Jeugdwet pgb opgesteld. Hierin is kort en bondig beschreven welke informatie waar te vinden is (verordening(en), beleidsregel(s) en/of vaststellingsbesluit(en).