Straatadvocaat

Eind 2001 heeft Niki Schipper enige maanden de functie van Straatadvocaat in Rotterdam vervuld.

Straatadvocaat verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van het woord advocaat, namelijk opkomen voor belangen, iemand bijstaan. 'De Straatadvocaat' is geen hulpverlener en ook geen jurist, maar een belangenbehartiger. Het is een ombudsman en vertrouwenspersoon voor daklozen in Rotterdam.

Hij komt op voor de rechten van dak- en thuislozen zoals recht op een woning, toegang tot medische verzorging, toegang tot sociale voorzieningen, onderwijs en arbeidsmarkt. De Straatadvocaat kiest partij voor de dak- en thuislozen. Hij bekijkt de situatie vanuit het perspectief van dak- en thuislozen. Hij werkt onafhankelijk van hulpverlening, dienstverlening en overheden.

De Straatadvocaat opereert voornamelijk op straat waar hij contact zoekt met mensen die dakloos zijn geworden en probeert te bemiddelen voor daklozen die geen contact kunnen krijgen met zorginstellingen of overheid. Hij helpt bij het aanvragen van een uitkering, schrijft een brief aan een woningbouwcorporatie etc. De Straatadvocaat wijst mensen de weg, zoekt mee naar oplossingen en registreert probleemsituaties op straatniveau om die vervolgens op beleidsniveau onder de aandacht te brengen.

De Straatadvocaat is aangesteld op verzoek van daklozen zelf. Het was één van de conclusies uit het onderzoek 'Wat als je alleen maar dakloos bent...' . Een onderzoek van het Basisberaad GGZ in samenwerking met de wetenschappelijke afdeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de GGD Rotterdam e.o. onder dak- en thuisloze. De Straatadvocaat is in mei 1997 begonnen en heeft als werkgebied Rotterdam.