'De straatgids Rotterdam' Als je dak- en thuisloos bent.

Voor: Basisberaad Rijnmond

Wanneer: 2000

Het idee voor een Straatgids leeft al langere tijd. Er is veel ongestructureerd materiaal verzameld. Ook zijn er veel ideeën over hoe de gids er uit zou moeten zien, wat er in moet, voor wie hij bedoelt is. Maar daarmee is er nog geen gids. Om tot een daadwerkelijke gids te komen, moeten er nog een aantal keuzes gemaakt worden, informatie geordend, gecontroleerd, vorm gegeven en gedrukt.

Schipper HSD heeft een voorstel gedaan om: tot keuzes te komen, de inhoud af te bakenen, te rubriceren, een vast stramien ontwikkeld voor de gegevens, en een tijdspad uitgezet. Vervolgens heeft zij de gegevens verzameld en gecontroleerd. En in nauwe samenwerking met een vormgeefster is de opmaak, ordening, pictogrammen etc. ontwikkeld.

de straatgids