Aandoening-specifieke criteria voor inkoop van GGz

Voor: Impuls, vereniging van volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen.

Wanneer: september – december 2012

Wat: onderzoek

Impuls, vereniging van volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen, wil zicht op de aandoening-specifieke kwaliteitscriteria die haar leden en achterban belangrijk vinden bij de inkoop van GGz.

Schipper HSD heeft in samenwerking met een meedenkgroep van de vereniging een enquête opgesteld.

Deze enquête heeft betrekking op de kwaliteitscriteria: deskundigheid, onderdelen van het behandelprogramma, informatievoorziening, eigen regie en alternatief behandelaanbod.

Schipper HSD heeft de enquête is online gezet. Impuls heeft haar leden en achterban (3000 mensen) benaderd en geënthousiasmeerd om de enquête in te vullen.

Schipper HSD heeft de resultaten van de enquête geïnterpreteerd en beschreven. Impuls heeft een overzichtelijke rapportage ontvangen.

Impuls