'Een stap opzij'

'Een stap opzij', onderzoek naar ervaringen van cliënten van de geestelijke gezondheidszorg met arbeidsintegratie in de regio Rijnmond. Voor het Basisberaad Rijnmond.

Eind 1999 werd Schipper HSD benaderd of zij een stilgevallen onderzoek wilde voortzetten. Een cliëntgestuurd onderzoek, waarbij cliënten van de GGZ actief deelnemen in de opzet, de uitvoering van het onderzoek en de interpretatie van de gegevens. Er was een start gemaakt, maar helaas was de medewerker langdurig ziek geworden en het lag nu al een aantal maanden stil. De opdrachtgever, GGZ Nederland, verwachtte wel eind april 2000 een rapportage. Kortom Niki Schipper maakte een plan de campagne. Welke cliënten zijn er benaderd? Welke cliënten willen een interview afgeven? Zijn de deelnemers in de werkgroep nog enthousiast? etc.. De interviews zijn gehouden. De informatie is in een cliëntenpanel besproken. De rapportage geschreven.

stap opzij