Werven vrijwilligers vriendendienst

Voor: Stichting Corridor Rotterdam

Wanneer: 2e 1/2 2006

Wat: onderzoek

Stichting Corridor Dienstverlening is een instelling in de regio Rijnmond die hulp verleent aan mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Stichting Corridor heeft Schipper HSD benaderd met de vraag: Hoe werven wij meer vrijwilligers voor de Vriendendienst?

Het project is gestart door na te gaan hoe de huidige vrijwilligers bij de vriendendienst terecht zijn gekomen. Vervolgens zijn verschillende mensen en organisaties benaderd om na te gaan op welke nieuwe of andere manieren vrijwilligers geworven zouden kunnen worden. Enerzijds sleutelfiguren die al jarenlang mensen attenderen op het vrijwilligerswerk bij de vriendendienst. Anderzijds juist sleutelfiguren van hele andersoortige vrijwilligersorganisaties, om na te gaan welke middelen en instrumenten nog ingezet zouden kunnen worden. Het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verkend op haar mogelijkheden.