'De juiste trekker'

Voor: Leger des Heils Flevoland

Wanneer: mei – september 2018

Wat: 'De juiste trekker', een onderzoek om te komen tot de juiste trekker voor het peer support project.

Het Leger des Heils Flevoland start mede in het kader van mensen met verward gedrag een nieuw project: peer support groepen. In peer support groepen komen mensen uit de doelgroep bij elkaar om elkaar te ondersteunen in hun herstel.

Meestal gaan dergelijke groepen uit van een persoon uit de doelgroep zelf die enthousiast is en steun krijgt van het management. Bij het Leger des Heils Flevoland wordt de omgekeerde weg bewandelen; veel meer top-down wordt gezocht naar de juiste voortrekkers. De vraag is: Hoe dit nu goed te doen? Er is een beperkt budget beschikbaar om onderzoek te doen naar het profiel van de voortrekkers van deze groepen.

Schipper HSD heeft dit onderzoek uitgevoerd.

• Er zijn trekkers van vijf bestaande peer support groepen/projecten geïnterviewd.

• De profielomschrijving en vacature van het Lager des Heils Flevoland is bekeken.

• Er is meegekeken met de aanpak van de selectie, en die is vergeleken met de profielen van voortrekkers op andere plekken.

• De (rand)voorwaarden die een rol kunnen spelen om tot de juiste trekker te komen zijn benoemd.

• De ideeën die bij het Leger leven over voor welke deelnemers de groepen interessant kunnen zijn en de werving daarvan, vergelijken met de aanpak en ervaringen van de vijf geselecteerde projecten.

• Tips en adviezen van de vijf geïnterviewden groepen/projecten over de inbedding van peer support (de trekkers en groepen) zijn doorgegeven aan het Leger des Heils Flevoland.

Het proces en resultaat is overzichtelijk op papier gezet. Zo is inzicht geven aan de gemeente en subsidiegever hoe het project is uitgevoerd. En biedt het handvatten aan anderen die dergelijke projecten op willen zetten over hoe dit aan te pakken.