Projecten

Schipper HSD heeft afgelopen jaren de volgende projecten uitgevoerd.

• Procesbegeleider Op Maat, MOvactor, (2015 - 2016)

• Vroegtijdige signalering mogelijke Zorgfraude, Per Saldo (2013-2014)

• Projectleider Crisiskaart, Cliëntenbelang Amsterdam (2013-2014)

• Structurele financiering Crisiskaart, Landelijk Platform GGZ (2012-2013)

• Landelijk Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt, Vereniging Geestdrift (2011-2012)

• Keurmerk Kwaliteit, LFOS (2011-2012)

• 25 jaar U-Stal (2011/2012)

• OGGZ Spiegel, Vereniging Geestdrift (2010-2012)

• Eerste Hulp Bij Onafhankelijkheid voor Regionale Cliënten Organisaties, Voice Nederland, (2007/2009)

• Doelgroepambassadeurs daklozen, Basisberaad Rijnmond (2007)

• Weer aan het werk, Platform GGZ Utrecht & PP/CP Utrecht (2003/2004)