Structurele financiering Crisiskaart

Voor: LPGGZ

Wanneer: januari 2013 – juli 2013

Wat: projectleider structurele financiering Crisiskaart

Het doel van het project is structurele financiering van de crisiskaart en implementatie van de crisiskaart. Bij aanvang is er binnen de beroepsgroepen een diffuus beeld van een crisiskaart. Er is een draagvlak bij de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars voor de onafhankelijke crisiskaart. Er lijkt een perspectief op een structurele plek voor de onafhankelijke crisiskaart in de zorg te bestaan. Om het doel dichterbij te brengen is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld uit: de drie beroepsgroepen het NIP, de NVvP, de V&VN en Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGZ. Er is een basisdocument opgesteld waarin staat: wat een crisisplan/crisiskaart is, wat de kenmerken van een crisisplan/crisiskaart zijn en voor wie een crisisplan/crisiskaart bedoeld is. Dit document is onderbouwd met wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor de structurele implementatie is o.a. energie gestoken in een crisiskaart in de zorginkoop 2014 en aansluiting gezocht bij de uitwerking van het Bestuurlijk Akkoord.

Er zijn ook stappen gezet voor structurele financiering van een crisiskaart. Zorgverzekeraars zijn een financieringspartner voor een crisiskaart voor cliënten die in zorg zijn. Er is een sterke relatie tussen de inzet van een crisiskaart en het verloop van de behandeling. Financiering van een crisiskaart via (de bestaande) DBC(’s) is een optie. GGZ Nederland en ZN hopen uiterlijk per 2015 met een werkbare oplossing te komen.

portemonee crisiskaart