Doelgroepambassadeurs daklozen

Voor: Basisberaad Rijnmond

Wanneer: januari – juni 2007

Wat: coördinator

Doelgroepambassadeurs zijn voormalig daklozen of verslaafden, die op een professionele manier aan de slag gaan om het ‘Plan van Aanpak Grote Steden’ mede tot een succes te maken. Het Basisberaad Rijnmond is voorstander van de integrale aanpak, maar zag in de aanpak nog te weinig het cliëntenperspectief terug. In overleg met de GGD Rotterdam e.o. is een ambitieus plan ontwikkeld, om het cliëntenperspectief op een effectieve manier in te zetten. De GGD en het Basisberaad willen voormalig daklozen en verslaafden actief maken als ambassadeurs voor de doelgroep, als onderdeel van voorlichtingsactiviteiten en als toeleiders naar de opvangvoorzieningen.

Wat doen ze?

Hoe wordt je dakloos of verslaafd en hoe kun je dat overwinnen? Op welke manier kan je de aanwezige voorzieningen in de Maatschappelijke Opvang het best benutten? Waar moet je zijn? Dat zijn vragen die de ambassadeurs moeten kunnen beantwoorden.

De ambassadeurs hebben onder meer de volgende functies:

• Voorlichters vanuit cliëntenperspectief voor het beleid van de Gemeente Rotterdam in het kader van het Plan van Aanpak.

• Gidsen voor daklozen die de weg naar de voorzieningen niet vinden.

• Voorbeeld voor daklozen, die laten zien hoe je je draai en je plek weer vindt.

• Begeleiders van trainingsgroepen van lotgenoten, gericht op versterking en herstel van de maatschappelijke positie.

Ingrediënten

In de eerste periode zijn twee zaken van belang geweest. Ten eerste de persoonlijke ervaringen van de twaalf deelnemers inzetbaar maken voor de verschillende functies van de doelgroepambassadeurs. Ten tweede de potentiële deelnemers ‘selecteren’ opdat er vier geschikte doelgroepambassadeurs vanaf 1 juli 2007 een betaalde functie kunnen krijgen.

De potentiële doelgroepambassadeurs hebben een cursus op maat gevolgd die gebaseerd is op de cursussen ‘werken met eigen ervaring’ en ‘samen deskundig’ van het Basisberaad. Deze cursussen zijn gebaseerd op de ervaring dat mensen gedurende hun herstelproces eigen deskundigheid ontwikkelen over hun leven. Met de cursus hebben de potentiële doelgroepambassadeurs zich persoonlijk ontwikkeld maar ook als team.

De potentiële doelgroepambassadeurs hebben kennis gemaakt met het Basisberaad Rijnmond en haar deelnemers, door deel te nemen aan diverse overleggen en activiteiten. De potentiële doelgroepambassadeurs hebben kennis gemaakt met het Plan van Aanpak en Centraal Onthaal. Ze hebben hun kennis van de sociale kaart van Rotterdam aangevuld, o.a. door diverse organisaties en locaties in de maatschappelijke opvang te bezoeken die hen niet of minder bekend waren.

Aanpak

Het project is aangevangen met twaalf potentiële doelgroepambassadeurs. Aangenomen is dat alle potentiële doelgroepambassadeurs een kans krijgen om zich te ontwikkelen tot doelgroepambassadeur. De grondhouding is geweest om niemand weg te sturen. Vele hebben immers kansen aan zich voorbij zien gaan. Ze hadden alle een kans, het was mede hun eigen verantwoordelijkheid om deze kans te benutten en tot een succes te maken. Succes kan ook zijn dat een potentiële doelgroepambassadeur het inzicht heeft verkregen dat hij over andere vaardigheden beschikt die hij verder zou willen ontwikkelen. Ook in zo’n geval hopen we dat iemand een zinvolle tijd heeft gehad en ‘rijker’ afscheid neemt.

Half juni zijn er nog zes potentiële doelgroepambassadeurs. Eén gaat in oktober de marathon in New York lopen en heeft zijn tijd de komende tijd hard nodig voor de voorbereidingen. Één zit er serieus over te denken zijn ervaringsdeskundigheid op een andere wijze te gaan inzetten. Als doelgroepambassadeur sta je erg in de picture. Bekeken wordt of hij een toeleidingscursus IMPULS kan gaan volgen aan het Zadkine College. De overige vier hebben een arbeidscontract gekregen en zijn vanaf 1 juli 2007 en zijn voor 16 uur per week inzetbaar.

Het projectteam heeft bestaan uit: de directeur van het Basisberaad, die vele ideeën heeft; een cursustrainer van het Basisberaad, en de coördinatie die in handen is Schipper HSD. Zij hield nauw contact met de deelnemers, organiseerde deelname aan diverse activiteiten en bezoeken, en maakte de ‘generale repetities’ bij o.a. de Sociale Dienst & politie mogelijk.

doelgroepambassadeurs