Weer aan het werk!

Voor: Platform GGZ Utrecht en PP/CP Utrecht

Wanneer: november 2003 - december 2004

Wat: coördinatie en uitvoering

Weer aan het werk!

Het project ‘Weer aan het werk’ is een project door en voor cliënten. Waarvan de basis is gevormd door een werkgroep bestaande uit dertien cliënten die zoekende zijn naar dagbesteding en/of werk. De werkgroep kent een vrij gemêleerde samenstelling: zowel jong als oud, man als vrouw en een verscheidenheid aan uitkeringen en werkervaring. De meeste leden van de werkgroep wonen alleen en zijn van Nederlandse afkomst.

De groep functioneert als steungroep voor de individuele cliënten. Vanuit de vragen, wensen en problemen die leven is informatie gezocht. Deze informatie is geordend en toegankelijk gemaakt voor andere cliënten die op zoek zijn naar een dagbesteding en/of werk in een tweedelige gids ‘weer aan het werk’. Deze gids is gepresenteerd door de werkgroep aan een groter publiek.

Hiernaast zijn over twee belangrijke thema’s informatie bijeenkomsten georganiseerd. De ‘reïntegratiemarkt’, waarbij kennismaking tussen cliënten en reïntegratiebureau’s centraal heeft gestaan. En ‘reïntegreren doe je zelf’, waarbij de Individuele Reïntegratie Overeenkomst en de Persoonsgebonden Reïntegratie Budgetten de thema’s waren.

Het project heeft geleid tot:

• Herkennen van de eigen strategie van de individuele leden van de werkgroep. Door het opzoeken van informatie is de grip van cliënten op hun situatie versterkt. Zij zijn minder afhankelijk geworden van één informatiebron, bijvoorbeeld de instelling waar hij in behandeling is of de uitkeringsorganisatie.

• Leden van de werkgroep hebben inzicht verkregen in hun eigen strategie op het verkrijgen/behouden van dagbesteding of werk. De leden van de werkgroep kunnen gerichter keuzes maken waardoor hun handelingsmogelijkheden en daarmee invloed op eigen reïntegratie is vergroot. Hun individuele netwerk is verbreed.

• Uitbreiding en versterking van het netwerk van cliënten en het Platform GGZ Utrecht. Enkele leden van de werkgroep zijn actief vrijwilliger van het Platform GGZ Utrecht en het Steun- en Informatiepunt GGZ Midden Westelijk Utrecht geworden.

• Door de informatie bijeenkomsten zijn meer cliënten in contact gekomen met het Platform GGZ Utrecht. Hierdoor zijn meer cliënten op de hoogte van het bestaan van het Platform GGZ Utrecht en nemen sommige ook actiever deel aan activiteiten van het Platform GGZ Utrecht.

• Door het project en de activiteiten van de werkgroep is ook het netwerk van het Platform GGZ Utrecht verbreed/versterkt. Zo neemt het Platform GGZ Utrecht nu deel aan de Kliëntenraad Sociale Dienst Utrecht en het project de arme kant van de Provincie Utrecht.

• Er zijn nauwere banden ontstaan met het Platform WAO Beraad, Trijn van Leemput, en enkele reïntegratiebedrijven.