Vroegtijdige signalering mogelijke Zorgfraude

Voor: LPGGZ

Wanneer: november 2013 – januari 2014 (publieke start)

Wat: Projectleider Vroegtijdige signalering mogelijke Zorgfraude 2013 – 2014 (voorbereiding)

In dit project werken vijf organisaties samen: de Klokkenluiders, LOC, Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM en Per Saldo. Het doel is om na te gaan of het mogelijk en zinvol is om bij en via deze organisaties: meldingen door cliënten van oneigenlijk gebruik/fraude te verzamelen; vervolgens te verrijken en door te geven aan instanties die maatregelen tegen misstanden/fraude nemen. Dit moet niet alleen meer inzicht opleveren in het vóórkomen van fraude maar ook op het bestrijden (aanpakken en voorkómen).

Voorbereidingen

Elke organisatie richt zijn activiteiten (voorlichting, communicatie etc.) op zijn eigen doelgroep. Elke organisatie richt een telefonisch/digitaal meldpunt in zodat meldingen kunnen worden aangenomen en geregistreerd. Alle meldingen komen in één centraal systeem. Per Saldo heeft de taak het registratiesysteem van de meldingen in te richten.

De projectleiders van de verschillende organisaties moeten in de voorbereidende periode komen tot: eenduidige definities, overzicht van gegevens die verzameld moeten worden, omgang met melders, wegwijs met het registratiesysteem etc..

Daarnaast moeten de diverse afdelingen binnen Per Saldo worden voorbereid op het project en het meldpunt: de medewerkers ledenlijn, beleidsmedewerkers, de afdeling communicatie en de ‘nabellers/verrijkers’.

De meldpunten waren begin februari 2014 gereed.

stop