'Keurmerk Kwaliteit'

Voor: LFOS

Wanneer: 2011 – juli 2012

Wat: extern voorzitter 5 proeftoetsingen 'Keurmerk kwaliteit'

Met het project 'Keurmerk kwaliteit' scherpt de LFOS haar kwaliteitstoetsingssysteem aan. LFOS heeft de aflopen 10 jaar een toets ontwikkeld, waarbij tijdens een visitatiebezoek met alle geledingen van een lidorganisatie (bestuur, staf, deelnemers, vrijwilligers) wordt gesproken aan de hand van een vragenlijst. Hieruit volgden conclusies en aanbevelingen voor versterking van de organisatie.

LFOS heeft haar toets aanscherpt door: het invoeren van beoordelingscriteria (ontwikkeld i.s.m. het Keurmerkinsituut), het toevoegen van externe leden aan de toetsingscommissie en toezicht op de naleving van de aanbevelingen. Naast het nadrukkelijk beoordelingscriterium ‘cliëntgestuurd’ omvat de toets criteria t.a.v. de professionele kwaliteit en de bedrijfsmatige continuïteit van de projecten.

LFOS streeft naar een ‘keurmerk kwaliteit’ dat aan de buitenwereld laat zien dat de betreffende organisatie daadwerkelijk cliëntgestuurd werkt en voldoende professionele kwaliteiten heeft.

Het project is uitgevoerd door de beleidsmedewerker van LFOS, een werkgroep bestaande uit medewerkers van lidorganisaties en Niki Schipper als externe voorzitter.

Niki Schipper bereid de toetsing met de werkgroep voor. Zij draagt er tijdens de toetsing zorg voor dat: enerzijds alle beoordelingscriteria voldoende aan de orde komen; anderzijds bewaakt zij de sfeer en het proces; en houdt het doel van de toetsing voor ogen. De voorzitter stelt mede een schriftelijk advies aan de organisatie op.

Na afloop van de 5 proeftoetsingen levert de voorzitter een bijdrage aan de evaluatie van de proef.

keurmerk kwaliteit