Projectleider Crisiskaart

Voor: Cliëntenbelang Amsterdam

Wanneer: juli 2013 – maart 2014

Wat: projectleider crisiskaart

Activiteiten zijn gericht op het extra onder de aandacht te brengen van de crisiskaart bij cliënten en hulpverleners in Amsterdam en uitbreiding van het aantal gebruikers van de kaart.

• Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over de crisiskaart. Er zijn tegen de 40 afdelingen/teams/locaties voorgelicht, zowel GGz als OGGZ, zowel cliënten als medewerkers.

• Actief het gesprek aangaan met relevante partijen in de GGZ en OGGZ over de mogelijkheid van een brede invoering van de crisiskaart. O.a. bij Arkin is actief meegewerkt aan een actiever gebruik van de crisiskaart. Binnen de gehele organisatie. Naast het verzorgen van voorlichting aan cliënten en medewerkers, is ingezet op de interne informatievoorziening en aangehaakt bij de gehanteerde werkwijze van medewerkers. Er is een pilot i.s.m. een wijkteam van Mentrum opgezet.

• In verband met het 15-jarig bestaan van de crisiskaart zijn jubileumactiviteiten bedacht, gepland en uitgevoerd. De website is geupdate, een Facebook-site ingericht, er zijn divers huis aan huis artikeltjes verschenen en er is flink uitgepakt op de participatiebeurs in november 2013.

achterzak crisiskaart