Landelijk Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt

Voor: Vereniging Geestdrift

Wanneer: oktober 2010 – oktober 2012

Wat: projectmedewerker Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt

Het Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt (LCIO) wil dat iedereen die een psychiatrische crisis heeft meegemaakt makkelijk een crisiskaart kan maken.

Een crisiskaart is een klein persoonlijk document dat in een portemonnee past. Een crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan. Een crisisplan beschrijft hoe er bij (dreigende) crisis gehandeld moet worden door alle partijen; hulpverleners, cliënt en omgeving, die het plan zijn overeen gekomen. Bij het opstellen van een crisiskaart ondersteunt een onafhankelijke consulent.

Een crisiskaart kan een psychische crisis en een (gedwongen) opname voorkomen, verbetert de kwaliteit van de hulpverlening en is een instrument waarmee de eigen regie van cliënten versterkt.

Het ontwikkelen van de kwaliteitstoets

Het LCIO hanteert kwaliteitscriteria waaraan een crisiskaartproject moet voldoen. De crisiskaartprojecten worden getoetst op deze criteria. Bij een positieve uitkomst mag het project het landelijke beeldmerk voeren.

Schipper HSD ontwikkeld de toets, de werkwijze en organiseert de 0-toets.

Landelijke cursus consulent crisiskaart

De consulenten van de crisiskaartprojecten volgen de zes daagse cursus (kwaliteitscriterium). De cursus is gebaseerd op de eerder door de Fontys Hogeschool Eindhoven ontwikkelde cursus.

Schipper HSD organiseert de cursus vier maal; verzorgd het (geactualiseerd) materiaal, inschrijvingen, trainers, locatie, certificering, etc.

Voorlichtingen

Bij voorlichtingsactiviteiten voor startende projecten, hierbij wordt gezocht naar een match tussen de aard van het gezelschap, aanwezige deskundigheid, beschikbaarheid, locatie en een consulent crisiskaart.

Bij voorlichtende activiteiten op verzoek van derden, zoals mantelzorgers, wetenschappers, en cliëntenraden wordt ook gezocht naar een passende match.

De bekendheid van de crisiskaart vergroten onder andere partijen, zoals aan verzekeraars, politie, huisartsen en GGZ aanbieders. Door aanwezigheid te zijn bij conferentie en studiedagen, het publiceren van artikelen in (vak)bladen.

Schipper HSD spoort vraag en aanbod op en brengt de juiste match tot stand.

Consultatie

Er is in diverse regio’s belangstelling voor het ontwikkelen van crisiskaartprojecten. Bij het starten van een project komt veel kijken, zoals ontwikkelen van visie en werkwijze, commitment zoeken van de partijen in de regio en financiering.

Schipper HSD heeft diverse (door)startende crisiskaart projecten bijgestaan.

Conferentie

In november 2011 presenteert het LCIO de projectvoortgang. Wat heeft het LCIO opgeleverd voor de (potentiële) crisiskaarthouders en –projecten, ten aanzien van kwantiteit, herkenbaarheid, kwaliteit, financiering en onderzoek? Centraal staan de speerpunten waar komende jaren gezamenlijk aan gewerkt word, door cliënten(organisaties), zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en hun omgeving.

Schipper HSD organiseert: het programma, de inhoudelijke bijdrages, de workshops en de mensen.

CK uitgevouwen