Procesbegeleider Op Maat

Voor: MOvactor Nieuwegein

Wanneer: oktober 2015 – augustus 2016

Wat: procesbegeleider Op Maat

In 2015 heeft MOvactor zich ten doel gesteld dat alle Nieuwegeiners met een lichte beperking kunnen meedoen in alle buurtpleinen aan alle activiteiten. Zij nemen deel aan reguliere activiteiten of aan Activiteiten Op Maat* (een sociaal veilige klimaat). Deze wens is geformuleerd naar aanleiding van de nieuwe WMO. Meer mensen zo gewoon mogelijk deelnemen. Het betreft deels een substitutie van dagbesteding naar Activiteiten Op Maat, en deels van Activiteiten Op Maat naar reguliere activiteiten.

In twaalf maanden heeft Schipper HSD meegekeken en meegewerkt aan het zoeken naar antwoorden op vragen als:

Wie zijn deze deelnemers? Wanneer doen ze mee?

Zijn de buurtpleinen toegankelijk, gastvrij en laagdrempelig?

Wat vraagt dit van de vrijwilligers en medewerkers (welzijnscoaches, sociaal beheerders)?

Hebben we dezelfde beelden? Spreken we dezelfde taal?

Hoe gaan we het ‘absorptievermogen’ (openheid en sociale veiligheid) na van reguliere groepen?

Welke aanpassingen vraagt dit van het primaire werkproces (klantvolgsysteem, facturering, website, managementgegevens, etc.)?

*Als je moeilijk aansluiting vindt bij andere mensen, en wel graag andere mensen wilt ontmoeten. Activiteiten Op Maat zijn groepsactiviteiten, waar je welkom bent als je weinig kennissen hebt. En je het lastig vindt om met nieuwe mensen contact te maken. Bijvoorbeeld, omdat je je erg onzeker voelt of je het gevoel hebt dat maar weinig mensen je begrijpen. Deze activiteiten vinden plaats in een veilige en prettige sfeer, waar je jezelf kunt zijn. Er doen meer mensen mee, die het niet makkelijk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten. In de groepen staat respect voor elkaar voorop en er is extra aandacht voor het omzien naar elkaar.

MOvactor