(O)GGz Spiegel

Voor: Landelijk Platform GGZ & Voice

Wanneer: oktober 2009 – januari 2012

Wat: projectmedewerker Zuidelijk Nederland

Doen gemeenten voldoende voor inwoners met een (psychiatrische of psychosociale) beperking in het kader van de WMO? Samen met Regionale Cliënten Organisaties (RCO’s) hebben het Landelijk Platform GGZ & Voice het gemeentelijk beleid ten aanzien van de (O)GGZ-doelgroepen in kaart gebracht. Daarnaast zijn de ervaringen van de (O)GGZ doelgroep met de uitvoering van het gemeentelijke beleid onderzocht.

Hiervoor zijn:

• Kwaliteitscriteria vastgelegd met cliënten over wat cliënten verwachten van gemeenten.

• Is er door cliënten onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijke (O)GGZ beleid.

• Zijn de ervaringen die de inwoners met een (psychiatrische of psychosociale) beperking hebben onderzocht.

• Zijn de intenties van het gemeentelijk beleid gespiegeld aan de ervaringen van de inwoners van deze gemeente.

In 2010 is 40% van de gemeenten getoetst en in 2011 50% van de gemeenten. De informatie van de afzonderlijke gemeente is gespiegeld aan de ‘gemiddelde’ gemeente. En ook de ervaringen van de inwoners met een (psychiatrische of psychosociale) beperking van de gemeente zijn gespiegeld aan de ervaringen van de inwoners van de ‘gemiddelde’ gemeente.

Op basis hiervan wordt via belangenbehartiging de kwaliteit van de gemeentelijk (O)GGZ verbeterd.

Het project wordt grotendeels uitgevoerd door Regionale Cliënten Organisaties. Zij hebben vrijwilligers geworven voor de toetsing, het organiseren de toetsing, zij motiveren belangenbehartigers voor de training implementatie en organiseren de lokale belangenbehartiging.

Schipper HSD heeft in samenwerking met cliënten de kwaliteitscriteria opgesteld, een landelijke toolkit met hulpmiddelen voor de uitvoering van de kwaliteitstoetsing (mede) samengesteld; en de instrument(en) voor collectieve belangenbehartiging door cliënten (mede) ontwikkeld.

Schipper HSD heeft de RCO’s in het zuidelijk deel van Nederland ondersteunt bij de opzet en uitvoering van het project.

OGGz Spiegel